sâmbătă, 28 iunie 2014

Rolul managementului financiar în dezvoltarea armonioasă a societăţii

Finanţele au un rol major în construcţia durabilă a societăţii. Specialistul în management financiar vă oferă soluţii eficiente.


Specialistul în management financiar oferă managerului general soluţiile optime de procurare a resurselor financiare, gestionează eficient aceste resurse, asigură disciplina financiară în organizaţia din care face parte, realizează o bună interconectare financiară a mediului intern cu cel extern al întreprinderii.
Externalizarea managementului financiar, reprezintă un pas sigur pe un drum care duce către obiectivele stabilite de conducerea organizaţiei, fiind forma cea mai eficientă prin care rezultatele planificate pot fi obţinute sau chiar depăşite. Din exterior, imaginea situaţiei financiare este mult mai clară, soluţiile economice şi controlul operaţiunilor financiare sunt lipsite de subiectivism, sunt cele mai corecte.

Reţetele de succes sunt în posesia acelor persoane fizice sau juridice specializate în domeniul managementului financiar. Strategiile, tacticile şi obiectivele organizaţiei, pot fi corect stabilite doar printr-un aport major în know-how, care vine de la consultantul financiar. Analiza riscurilor prevăzute în planul de afacere este corect efectuată de specialistul finanţist, care este permanent conectat la informaţia economică şi legislativă.

O bună cunoaştere a informaţiilor de pe pieţele financiare, o corectă previziune a evoluţiilor cursului valutar şi a dobânzilor, o analiză atentă a conjuncturii interne şi internaţionale în care funcţionează mecanismele economice, o mare capacitate de colectare şi sinteza a informaţiilor economice, sociale şi politice, asigură specialistului în management financiar posibilitatea să transmită soluţia optimă partenerului său în echipa în care lucrează.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu